AKTSOMHETSVURDERINGER

Arne Hellestø as

Aktsomhetsvuderinger
01.01.2023 – 31.12.2023

Beskrivelse av virksomheten

Arne Hellestø as er morselskapet til Hellestø Bilpaviljongen as og Hellestø Bilutleie as. Selskapet Hellestø Bilpaviljongen driver med omsetning av biler og har agenturene for LAND ROVER, JAGUAR, SUBARU og GEELY. Selskapet betjener også ettermarkedet med tilknyttede verkstedtjenester, delelager og bilpleie. Hellestø Bilutleie as driver med utleie og leasing av biler. Selskapene driver sin virksomhet i Sola Kommune.

Hellestø Bilpaviljongen as er en del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) og NBF (Norges Bilbransjeforbund).

Negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser

Bilmerkene vi er forhandler for produseres av anerkjente og seriøse produsenter. Det vil være nær sagt umulig for oss å foreta en kartlegging av negative konsekvenser og risiko av dette samarbeidet. Bilproduksjon består av tusenvis av deler som produsenten kjøper inn fra underleverandører i hele verden og disse har igjen sine underleverandører. Vi har tillitt til at våre leverandører på bil følger gjeldende internasjonale lover og viser i den forbindelse til ESG rapportene til Jaguar Land Rover og Subaru/Fuji Heavy Industries.

Klimagassutslipp fra forbrenningsmotorer er en utfordring for bilprodusentene og det er strenge lover som regulerer utslippene i EU. Våre samarbeidspartnere har tatt dette på ytterste alvor og vil i løpet av 2025 elektrifisere alle sine bilmodeller.

Hellestø Bilpaviljongen as har startet arbeidet med å bli miljøsertifisert, og har som målsetning å ferdigstille dette arbeide i løpet av 2024.
Diskriminering og arbeidsmiljø har vært et stort fokusområde i i konsernet Arne Hellestø as i mange år. Dette punktet er godt forankret i styre og har blitt omtalt årlig i selskapets årsberetning. Selskapet arbeider målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søker å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skjer fortløpende og i samarbeid med ansattes representanter.

Gjennom aktsomhetsvurderinger av egen drift og av våre leverandører er det ikke funnet negative forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Tiltak

Utenom de avtalene som er gjort med bilimportørene har Arne Hellestø as inngått avtale med Autoinnkjøp som har fremforhandlet gode avtaler med seriøse leverandører innenfor bl.a. innkjøp av arbeidsklær, dekk, verkstedmateriell osv. Egne avtaler utenom dette samarbeidet er gjort med seriøse aktører som følger åpenthetsloven og tar nødvendige aktsomhetsvurderinger. Det er forankret i organisasjonen at alle innkjøp skal skje via disse forhåndsgodkjente leverandørene.

Vi vil kontinuerlig oppdatere våre rutiner og retningslinjer for å øke muligheten til å fange opp brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta. I vår Code of conduct som er publisert på våre nettsider fremgår hva vi forventer av oss selv og våre samarbeidspartnere.