Hellestø er en svært kundeorientert bedrift. Vi vil ta godt vare på kundene. Han eller hun er ikke statistikk, men et menneske med sterke følelser. Og den som blir tatt vare på og får behovene sine dekket, svarer med gjenkjøp og gode ambassadørholdninger. Så enkelt og så vanskelig er det.

I Hellestø stiller vi opp for kundene etter beste evne, og selgerne mener alvor når de setter mobilnummeret på visittkortet. Den ferskeste satsingen for å øke tilgjengeligheten, er sidene du er inne på nå. www.hellesto.no blir svært viktig i årene framover.

Hellestø tilbyr kvalitet gjennom gode produkter. Likevel opplever alle reklamasjoner. På Sola forsøker vi å være løsningsorientert. Vi vet at kundene vil ha bilen på veien, ikke på verkstedet. Vårt svar er å spille med åpne kort og være tydelige i kommunikasjonen.